Skip to content

Oferta

OFERTA

Nasza oferta obejmuje kompleksowe działania związane z wizerunkiem marki w środowisku internetowym. W tym celu wykorzystujemy szeroki katalog narzędzi do kreacji, obróbki, transformacji digitalowej, pozycjonowania oraz interpretacji z wykorzystaniem sieciowych narzędzi analitycznych

Kilka słów o transformacji cyfrowej

Transformacja cyfrowa kształtuje przemiany zachodzące we współczesnych firmach. Implementacja oraz efektywne wykorzystywanie technologii cyfrowych wpływa na zmianę strategii firm oraz ich modeli biznesowych. Skutkiem tych zmian jest pojawienie się nowych i innowacyjnych produktów, nowe metody obsługi klientów, nowe standardy gromadzenia, przetwarzania i analizy danych. To także proces ochrony tych danych i tworzenie standardów zabezpieczenia informacji o klientach i produktach lub usługach.

Korzyści płynące z transformacji cyfrowej

Optymalizacja, wydajność i współczynniki efektywności to słowa klucze związane z transformacją cyfrową. Powszechny dostęp do Internetu, baz danych, zasobów infograficznych czy narzędzi analitycznych to obecnie standard pozwalający kierować działania w kierunku zastosowania sztucznej inteligencji, robotyki i Internetu rzeczy. To także możliwość głębokiej analizy dużych zasobów danych pochodzących z różnych źródeł (Big Data).

Zakres naszych działań

Digitalizacja procesów i rozwój narzędzi informatyczno-komunikacyjnych. Platformy zakupowe B2B i B2C, zintegrowane bazy projektów z ewidencją etapów realizacji, rozwój baz klientów i segmentacja przy wykorzystaniu aktywnych formularzy, landing page, direct mailingów.

Dopasowanie funkcji użytkowych i optymalizacja narzędzi komunikacji cyfrowej do wymagań środowiska online oraz oczekiwań klientów. Organizacja i nadzór nad kampaniami Google Ads oraz w mediach. Zarządzanie projektem, integracja wszystkich działań w kanale tradycyjnym i online w oparciu o poszczególne etapy projektu, optymalizacji, budowania contentu, geopozycjonowania pozycjonowania w wynikach wyszukiwania oraz profilowania w kanale social media.

Kilka słów o transformacji cyfrowej

Transformacja cyfrowa kształtuje przemiany zachodzące we współczesnych firmach. Implementacja oraz efektywne wykorzystywanie technologii cyfrowych wpływa na zmianę strategii firm oraz ich modeli biznesowych. Skutkiem tych zmian jest pojawienie się nowych i innowacyjnych produktów, nowe metody obsługi klientów, nowe standardy gromadzenia, przetwarzania i analizy danych. To także proces ochrony tych danych i tworzenie standardów zabezpieczenia informacji o klientach i produktach lub usługach.

Korzyści płynące z transformacji cyfrowej

Optymalizacja, wydajność i współczynniki efektywności to słowa klucze związane z transformacją cyfrową. Powszechny dostęp do Internetu, baz danych, zasobów infograficznych czy narzędzi analitycznych to obecnie standard pozwalający kierować działania w kierunku zastosowania sztucznej inteligencji, robotyki i Internetu rzeczy. To także możliwość głębokiej analizy dużych zasobów danych pochodzących z różnych źródeł (Big Data).

Zakres naszych działań

Digitalizacja procesów i rozwój narzędzi informatyczno-komunikacyjnych. Platformy zakupowe B2B i B2C, zintegrowane bazy projektów z ewidencją etapów realizacji, rozwój baz klientów i segmentacja przy wykorzystaniu aktywnych formularzy, landing page, direct mailingów.

Dopasowanie funkcji użytkowych i optymalizacja narzędzi komunikacji cyfrowej do wymagań środowiska online oraz oczekiwań klientów. Organizacja i nadzór nad kampaniami Google Ads oraz w mediach. Zarządzanie projektem, integracja wszystkich działań w kanale tradycyjnym i online w oparciu o poszczególne etapy projektu, optymalizacji, budowania contentu, geopozycjonowania pozycjonowania w wynikach wyszukiwania oraz profilowania w kanale social media.