Skip to content

O firmie

O firmie

Celem firmy jest dopasowanie funkcji użytkowych i optymalizacja narzędzi komunikacji cyfrowej do wymagań środowiska online. Działamy w obszarze digitalizacji procesów i rozwoju narzędzi informatyczno-komunikacyjnych.

Strona internetowa jest przestrzenią do budowy wizerunku firmy. Obecnie jest to niezbędne narzędzie w komunikacji z rynkiem, źródłem informacji, miejscem gdzie sprawdzana jest wiarygodność firmy, platformą do implementacji narzędzi do zwiększenia zasięgu wśród odbiorców. Dlatego praca nad firmową stroną jest procesem ciągłym, który wymusza dopasowanie nowych rozwiązań do wymagań i strategii firmy. Standardem jest wykorzystanie technologii Resposive Web Design (RWD), która pozwala na dopasowanie wyświetlania witryny do wszystkich typów urządzeń.

Indywidualnie ustalane strategie reklamowe, wykorzystanie zaawansowanych narzędzi analitycznych oraz nowoczesnych form reklamowych pozwalają naszej agencji na efektywne i optymalne wykorzystywanie budżetów.

ETAPY PRAC

strategia

STRATEGIA

Pierwszym etapem prac jest ustalenie celów projektu oraz przeprowadzenie analizy wykonalności oraz audyt obecnych rozwiązań. Na tej podstawie określamy ramy przyszłego projektu, jego skalę i harmonogram prac. Strategia obejmuje określenie zasobów niezbędnych do realizacji projektu wewnątrz firmy.

budzet

BUDŻET

Budżetowanie to najistotniejszy etap wymagający uwzględnienia wyceny wszystkich etapów prac. Dokonujemy symulacji kosztowej lub segmentację prac w oparciu o ustalony harmonogram. Precyzyjnie określenie kosztów projektu to podstawa sprawnej jego realizacji przy nadrzędnym celem jakim jest zadowolenie Klienta.

projektowanie

PROJEKTOWANIE

Ustalenie interakcji między poszczególnymi elementami projektu wpływa na proces projektowania graficznego. Przenikanie się funkcjonalności z dopasowaniem elementów i rozkładem ich na płaszczyźnie tworzy zwartą całość. Poszczególne etapy procesu projektowania podlegają konsultacjom i poddawane są próbom funkcjonalności.

integracje

INTEGRACJE

Wspomagamy proces kompleksowej integracji systemów CMS z systemami CRM, aplikacjami mailingowymi, wymiany danych z systemami ERP. Integracje uwzględniają specyfikę wdrożonych rozwiązań technicznych i informatycznych.

wdrozenie

WDROŻENIE

Realizacja tego etapu opiera się na cyklicznych raportach podsumowujących postęp prac. Określenie listy ewentualnych materiałów i rozwiązań do uzupełnienia oraz contentu zawsze opiera się na ścisłym kontakcie z wytypowaną osobą, która jest koordynatorem testów konsultowanych przez webmastera i specjalistę SEO/SEM.

testowanie

TESTY I URUCHOMIENIE

Po przeprowadzeniu testów wydajności, bezpieczeństwa, integracji i poprawności działania pod dostępnymi przeglądarkami następuje uruchomienie gotowego projektu. Następuje wówczas usunięcie wszelkich danych testowych, wpięcie Google Analytics i finalizacja prac nad instrukcją obsługi dla operatora projektu.