Skip to content

Nota prawna

NOTA PRAWNA

Uwagi ogólne

Wydawca Semconsult.pl redaguje i administruje serwis internetowy pod adresem www.semconsult.pl (Serwis), który udostępnia osobom korzystającym z serwisu (Użytkownikom Serwisu). Do poprawnego korzystania z serwisu użytkownik powinien zainstalować oprogramowanie Adobe Reader, Flash Player oraz skonfigurować swoją przeglądarkę umożliwiając czytanie plików w formacie JavaScript.
Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Odpowiedzialność

Wydawca Semconsult.pl oświadcza, że treści i zdjęcia na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i mają wyłącznie cel informacyjny. Zdjęcia obiektów/produktów/aranżacji mają charakter poglądowy i ilustracyjny, a celem ich publikacji jest prezentacja dokonań autorów Serwisu.
Serwis korzysta z plików cookies. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postąpić zgodnie z instrukcjami:

Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do Serwisu internetowego i jego elementów graficznych, takich jak fotografie, rysunki, grafiki, tekst, a także inne treści należą do Wydawcy Serwisu. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa w oparciu o następujące akty prawne:

  • ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.00.80.904 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz
  • ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402).

Korzystanie z Serwisu jest dopuszczalne jedynie w zakresie określonym i zdefiniowanym jako Użytkownik Serwisu.